SIM Mińsk Mazowiecki

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

-

SIM Mińsk Mazowiecki

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

-

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SIM MIŃSK MAZOWIECKI AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez ...
Czytaj więcej..
Podpisanie umowy
6 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z BBC Best Building Consultants Sp. z o ...
Czytaj więcej..
3 listopada br. w siedzibie Spółki SIM Mińsk Mazowiecki obyło się spotkanie Prezesa Zarządu Społecznej ...
Czytaj więcej..
Konferencja Prasowa, Rozmowa, Wywiad.
Na terenie byłego poligonu w Mińsku Mazowieckim będzie realizowany program polityki mieszkaniowej państwa polegający na ...
Czytaj więcej..
Z przyjemnością informujemy, że konkurs na nazwę osiedla dla nowej inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez SIM ...
Czytaj więcej..
Zadaniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Mińsku Mazowieckim jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu ...
Czytaj więcej..
Szanowni Państwo. Na terenie byłego poligonu w Mińsku Mazowieckim powstanie nowoczesne osiedle budowane przez Społeczną ...
Czytaj więcej..
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami mazowieckich gmin, w ...
Czytaj więcej..
Szacujemy, że okres wykupu będzie trwał 20-30 lat, będzie to określane przez każdy SIM. Czynsz, ...
Czytaj więcej..
Dziś przez Krajowy Zasób Nieruchomości wspólnie z Miastem Mińsk Mazowiecki i Gminą Mińsk Mazowiecki została ...
Czytaj więcej..
W Mińsku Mazowieckim powstanie 450 tanich mieszkań na wynajem. Miejscy radni przyjęli uchwałę w tej ...
Czytaj więcej..

SIM MIŃSK MAZOWIECKI

O Nas

Impulsem do powstania w Mińsku Mazowieckim Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej była potrzeba budowy mieszkań zarówno dla mieszkańców miasta Mińska Mazowieckiego oraz Gminy, które zamierzają związać swoją przyszłość z regionem. 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim jest dowodem owocnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Krajowym Zasobem Nieruchomości i jednostkami samorządu terytorialnego miasta Mińska Mazowieckiego. Pakiet Mieszkaniowy przygotowany przez Ministerstwo stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności.   

Rozwój mieszkalnictwa w Mińsku Mazowieckim to także gwarancja wysokiej jakości życia rozumiana jako zwiększenie dostępności mieszkań oraz poprawa warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju aktywności społecznej i przedsiębiorczości co prowadzić będzie do rozwoju gospodarczego miasta oraz gminy. 

Program dedykowany jest dla osób i rodzin o umiarkowanych dochodach. Tym którzy nie posiadają zdolności kredytowej w związku z czym nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku deweloperskim,  ale posiadają tak zwaną zdolność „czynszową” i mogą regularnie płacić umiarkowany czynsz.  
 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim będzie mogła skorzystać środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Plus finansowanie z Funduszu Dopłat, pozostałe koszty związane z budową osiedla oparte zostaną o partycypację lokatorów i preferencyjny kredyt społecznego budownictwa czynszowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości wniósł jako aport do spółki nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim o łącznej powierzchni 6,06 ha.

Organizacja

SIM Mińsk Mazowiecki to spółka “not for profit” budująca mieszkania społeczne. Są przeznaczone dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM:

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji części kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • stawki czynszu niższe niż na rynku komercyjnym;
 • dla partycypantów możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (“wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz) lub możliwość wykupu mieszkania;
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat);
 • Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym ( 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:
 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • bezzwrotnemu grantowi z Funduszu Dopłat (BGK), który wynosi do 35% kosztów inwestycji.

Zadanie, jakie postawiono przed Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Mińsku Mazowieckim jest bardzo ambitne – celem podjętej działalności jest budowa osiedla mieszkaniowego na terenach miasta Mińska Mazowieckiego. Koncepcja przewiduje dostępność ważnych usług na terenie osiedla: lokalne sklepy spożywcze, szkoła, przedszkole, żłobek, punkt pocztowy, przychodnia zdrowia, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia rowerów miejskich, oddział Biblioteki Miejskiej z czytelnią, itp.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim w swych działaniach będzie dążyć do powstania nowoczesnej i energooszczędnej zabudowy wielorodzinnej uwzględniającej zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wierzymy, że w oferowanych przez nas mieszkaniach każdemu będzie się żyło przyjemnie i komfortowo. Warto zadecydować i zamieszkać w Mińsku Mazowieckim.

Status prawny

W dniu 27 września 2021 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Mińsk Mazowiecki spółki pod nazwą SIM Mińsk mazowiecki w Mińsku mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą SIM Mińsk Mazowiecki w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Akt założycielski Spółki został podpisany 15 grudnia 2021 r. Repetytorium A nr 9047/2021 z kapitałem zakładowym wynoszącym 69.141.100,00 zł, 

Wspólnikami utworzonej Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest Gmina Mińsk Mazowiecki, Miasto Mińsk Mazowiecki i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. 

Władze SIM Mińsk Mazowiecki:

Udziałowcy Spółki
• Skarb Państwa
• Miasto Mińsk Mazowiecki
• Gmina Mińsk Mazowiecki

Skład Rady Nadzorczej
• Marcin Wójcik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Jan Gibała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Małgorzata Komuda-Ołowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd
• Piotr Zych – Prezes Zarządu

Miasto
Mińsk Mazowiecki
Gmina
Mińsk Mazowiecki


SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. “zdolność czynszową”;
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Przystąpienie do SIM

Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.

Istniejące SIM

Docelowo planujmy, by w każdym województwie powstały dwie spółki SIM lub więcej. Sprawdź, w których miejscowościach zostały już założone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Planowane SIM

By dołączyć do planowanych spółek SIM prosimy o kontakt: sekretariat@minskmazowiecki.kzn.gov.pl lub sim@minskmazowiecki.kzn.gov.pl

Język | Language
Skip to content