Program Mieszkanie Plus

Rządowy program Mieszkanie Plus jest jednym z głównych filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań dostępnych na rynku. Nowe inwestycje mieszkaniowe są realizowane w ścisłym partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami Skarbu Państwa, a także inwestorami prywatnymi, towarzystwami budownictwa społecznego i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rynku atrakcyjnych cenowo mieszkań. Finansowanie inwestycji odbywa się z wykorzystaniem funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Program ma charakter powszechny, co oznacza, że jest skierowany do wszystkich grup społecznych.

Mieszkanie Plus ma za zadanie wspierać wszystkich, dla których uzyskanie własnego lokalu jest z różnych względów niemożliwe. Program proponuje mieszkania na wynajem lub wynajem z opcją dojścia do własności. Bardzo ważnym elementem wspierającym program jest obowiązujący od stycznia 2019 roku pakiet dopłat do czynszu, realizowany w ramach projektu „Mieszkanie na start”. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.
Aktualnie istnieją dwa kluczowe kryteria, które musi spełniać osoba ubiegająca się o przystąpienie do programu Mieszkanie Plus. Są to: brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania czy domu, jak również brak prawa do lokalu spółdzielczego, a także zdolność czynszowa.

Język | Language
Skip to content